صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : محمد حسین
نام خانوادگی : فتوت احمدی
واحد سازمانی : 3
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
پست سازمانی ریاست موسسه
سابقه خدمت : 7
تلفن : 8
آدرس پست الکترونیکی : h.fotovat@gil.ac.ir
 

10